Jean Francois Rauzier - Bibliothèque

vrijdag 12 maart 2010

Bijgeloof

Verbaasd las ik het bericht dat de boorkoppen, Noortje en Gravin, die de Noord-Zuidlijn in Amsterdam moeten graven, zijn ingezegend door Ambro Bakker, deken van de St. Nicolaas-parochie in Amsterdam.
Ook werd de heilige Barbara gezegend. Zij is de beschermvrouwe van de tunnelbouwers. Het beeldje kreeg een plekje in de schacht onder het Damrak waar de boormachines staan opgesteld.

De opzichter zei dat de bouwvakkers zeker niet aan het werk gaan als de inzegening niet plaatsvindt.
Ik vind dit een ongelooflijk bericht in 2010.

Het verhaal gaat dat Barbara rond de derde eeuw na Christus leefde. Haar rijke en erg bezorgde vader sloot haar op in een speciaal voor haar gebouwde toren. Daarmee wilde hij haar beschermen tegen alle mannen die in haar geïnteresseerd waren.
Toen Barbara haar vader vertelde dat ze zich bekeerd had tot het christendom, werd zij door hem onthoofd. Op de terugweg van de toren naar zijn huis werd de vader getroffen door bliksem en overleed hij.
Barbara groeide uit tot beschermheilige van iedereen die een gevaarlijk beroep heeft, onderwie soldaten, mijnwerkers, dakdekkers en brandweerlieden. Daarnaast is zij onder meer schutspatroon van gevangenen, meisjes, torens en vestingen en beschermt zij mensen tegen brand, bliksem en een plotselinge dood.


Meestal wordt er met een zekere meewarigheid naar vreemde rituelen in bijv. Afrikaanse landen gekeken. Bijgeloof, dat wij al eeuwen achter ons gelaten hebben, wordt er dan gezegd, maar het inzegenen van boorkoppen vind men in Nederland blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld.

2 opmerkingen:

Josien zei

Ik denk dat er in ieder mens wel een heel klein beetje bijgeloof zit :-)

mari zei

Een huwelijk wordt gezegend, een kind enzo ook zaken.

Zegen heeft oorspronkelijk de betekenis van heil of voorspoed. In de loop der tijd kreeg het ook betrekking op het uitspreken van een formule waarmee men poogt iemand heil of voorspoed te geven.
Verder kent de Katholieke Kerk verschillende soorten zegeningen:

zegeningen van personen (zoals echtgenoten, kinderen, pelgrims, etc.) zegeningen van hetgeen mensen ten dienste staat (zoals een woning, werkinstrumenten, dieren, etc.) zegeningen van voorwerpen voor liturgie en publieke vroomheidcultus (zoals een kruisbeeld, een heiligenbeeld, liturgische voorwerpen, etc.)
zegeningen van vroomheidvoorwerpen voor persoonlijk gebruik (zoals een rozenkrans, een kerststal, etc.)zegeningen bij verschillende omstandigheden