Jean Francois Rauzier - Bibliothèque

maandag 30 mei 2011

De bieb moet blijven


Tientallen kinderen van de basisscholen maken tekeningen om het college van B&W duidelijk te maken dat de bibliotheek moet blijven in Harderwijk.
Dagelijks worden er nieuwe tekeningen gebracht. De bibliotheek hangt er vol mee. Als het onderwerp niet zo somber was, zou je zeggen dat het een vrolijke boel is in de bieb. En nu maar hopen dat de beslissers zich laten beïnvloeden door de dringende adviezen van de jonge inwoners van Harderwijk.
dinsdag 24 mei 2011

Straatactie zeer geslaagd

Nog wat onwennig in de actieshirtjes maar vol goede moed om deze dag tot een succes te maken

Zaterdag met veel collega’s de straat op geweest om handtekeningen te verzamelen tegen de desastreuze bezuinigingen op de bibliotheek in Harderwijk.
We hadden mazzel. Het was een zonnige dag met veel mensen op straat.
Heel veel positieve reacties ontvangen. We hoefden de mensen nauwelijks te vragen of te overtuigen. Soms stonden ze in de rij om een handtekening te zetten.
Resultaat: ruim 2500 handtekeningen erbij !
De mening van de overgrote meerderheid van de mensen die wij spraken was duidelijk: Een bezuiniging van 75% is absurd. Dat mag niet doorgaan. Het zou toch te gek voor woorden zijn als de voormalige universiteitsstad Harderwijk straks geen bibliotheek meer heeft.
Het was kortom een zeer geslaagde dag en het geeft ons weer moed om de strijd nog niet op te geven. We blijven actievoeren en wie nog niet gestemd of gereageerd heeft, kan dit alsnog doen op onze actiesite www.75procent.nl

Onze supergemotiveerde teammanager Leidy Kappers was al vroeg in touw om de actievoerders te ontvangen en hen op te peppen voor de straatactie

Ook de stadsomroepers namen even de tijd om hun steun aan de actie te onderstrepen door hun handtekening te plaatsen

Met een versleten tong, blaren op de voeten, behoorlijk moe maar zeer voldaan aan de welverdiende lunch

De opgetogen teammanager Leidy Kappers zwaaiend met de volle handtekeningenlijsten

vrijdag 20 mei 2011

Bezoekers over de aangekondigde bezuinigingenOp de actiewebsite komen vele hartverwarmende reacties binnen. Veel mensen vinden het onbegrijpelijk dat er zoveel bezuinigd gaat worden op de bibliotheek, als het college van B&W haar plannen mag uitvoeren.

Eén lezeres wil de komende weken met een actieposter van de SP op haar fiets blijven rondrijden in de stad zodat iedereen kan zien dat onze bieb moet blijven.


Enkele reacties die geplaatst zijn op onze actiewebsite: http://www.75procent.nl/:

Victoria

75% is veeeeeel te veel! Sluiting dreigt. Hoe moet ik dan aan boeken komen? Echt WOEDEND word ik ervan!
Edwin

Hoe kun je op zo’n goede bibliotheek zoveel bezuinigen? Efficiëntere bibliotheek ben ik nog niet tegengekomen.
Frank Bregman

De openbare bibliotheek, ook die in Harderwijk, is dé uiting van beschaving….Ik kan niet geloven dat er mensen zijn die het niet nodig vinden dat er een bibliotheek moet zijn. Eigenlijk wil ik slechts dit zeggen: “Zijn jullie nou helemaal besomieterd!!!. Dat zou genoeg moeten zijn…
J.M.L. Wierstra

Ik ben van mening dat dit te bespottelijk is voor woorden. Moet alles wijken voor het waterfront...?
M. Renden

Te gek voor woorden, deze plannen! Een stad als Harderwijk kan niet zonder bibliotheek. De bieb moet blijven, niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de kinderen.
Agnes de Wolf

Omdat de bibliotheek voor iedereen toegankelijk dus betaalbaar moet zijn, krijgt daardoor ieder kind en volwassene de kans zichzelf te ontwikkelen. Zonder bibliotheek zeker minder kans op algemene ontwikkeling voor onze jeugd en volwassenen
Wil Leussink

Kortzichtig en dom!!!
Een land dat zijn toekomst ziet in een kenniseconomie...........???!!!!!
Lisa

Ik heb samen met mijn vriendin handtekeningen opgehaald langs de deur. Iedereen die open deed gaf ons een handtekening. Bij elkaar hebben we 80 handtekeningen verzameld. Iedereen aan de deur vond een schande.


Eén lid plaatste zelfs een prachtig gedicht naar aanleiding van de dreigende bezuinigingen.

Chris Welker

Als

Als de taal zich vorm vindt
Als het woord zich uitdrukt

Is er verbinding tussen spreker en toehoorder
Is er cultuur
Is er beweging van zijn

Als de deuren hier sluiten
Als dit gebouw van de humaniora haar functie verliest
Als – dan valt de beweging van cultuur weg

Is er vertwijfeling in den stad
Is de verbinding mens tot mens zoekgeraakt
Is er beweging zonder zijn

donderdag 19 mei 2011

Bibliotheek de straat op

Jan Hoogenberg, directeur-bestuurder van Bibliotheek Noordwest Veluwe in de bibliotheek van Harderwijk: "Nergens anders wordt de bibliotheek zo hard getroffen als in Harderwijk."

Bericht uit de Stentor van 18 mei.

HARDERWIJK - Medewerkers van de bibliotheek in Harderwijk gaan zaterdag tijdens Kulting de straat op om handtekeningen te verzamelen tegen de voorgestelde bezuinigingen.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de subsidie te verlagen van 940.000 naar 240.000 euro. Omdat de medewerkers zaterdag vooral buiten zijn is er die dag een beperkte service in de bibliotheek. Eerder deze week werden ook al veel handtekeningen verzameld. Ook via de actie website www.75procent.nl kunnen mensen hun steun betuigen. De korting van 75 procent staat in de kadernota 'Samen naar een nieuw evenwicht'. Van de 240.000 euro moet de bibliotheek haar basistaken uitvoeren. In de visie van het college is dat enkel het uitlenen van boeken. Volgens Jan Hoogenberg van de bibliotheek Noordwest Veluwe is het maar de vraag of een dergelijke korting mag worden opgelegd. In afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Openbare Bibliotheken is onder meer een bepaling opgenomen dat gemeente minimaal twaalf euro per inwoner beschikbaar stellen aan de bibliotheek. Dat zou voor Harderwijk uitkomen op ruim 500.000 euro. In het gunstigste geval leidt de korting tot een verhoging van het abonnementsgeld, een schrale collectie leesboeken voor kinderen tot 12 jaar en romans voor volwassenen. Geen informatieve boeken meer, geen Engelse boeken, geen cd's, dvd's of luisterboeken. Voor lezingen en het succesvolle programma tijdens de Kinderboekenweek zal geen geld meer zijn, aldus Hoogenberg. Donderdag 9 juni debatteren de politieke fracties in het stadhuis vanaf half acht over het voorstel voor de bezuinigingen. Donderdag 30 juni volgt de finale besluitvorming.

maandag 16 mei 2011

Sluiting bibliotheek dreigt


Bericht uit de Stentor van vandaag:

door Wijnand KooijmansBibliotheek moet mogelijk dicht wanneer bezuinigingen doorgaan

HARDERWIJK - De directie van de bibliotheek in Harderwijk houdt er, indien de gemeente de aangekondigde bezuiniging van 75 procent doorzet, ernstig rekening mee dat de bibliotheek moet worden gesloten.
In het kader van de bezuinigingen heeft Harderwijk beslist dat de bibliotheek ruim zevenhonderdduizend euro aan subsidie moet inleveren. Van het restant van 240.000 euro moet de bibliotheek, zo vindt het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk, de basistaken uitvoeren.

De directie vindt dat de bezuinigingen op de bibliotheek in geen enkele verhouding staan met de overige bezuinigen binnen de gemeente. Ook landelijk wordt er nergens zo veel bezuinigd op het bibliotheekwerk als in Harderwijk.

Er wordt een doemscenario voorgesteld. "Enkele boekenkasten met het restant van de huidige collectie is wat rest", zo wordt gezegd.

Ingegaan wordt op de gevolgen voor de klant indien de bibliotheek al open kan blijven. In het gunstigste geval, volgens de directie van een bibliotheek moet de klant rekening houden met een forse verhoging van het abonnementsgeld, een schrale collectie leesboeken voor kinderen tot 12 jaar en romans voor volwassenen.

Geen informatieve boeken meer, geen Engelse boeken, geen cd's, dvd's of luisterboeken. Educatieve programma's als Boekstart voor peuters en kleuters, Makkelijk Lezen Plein en Taalpunt voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met lezen kunnen in het vervolg niet meer uitgevoerd worden.

Voor lezingen en het programma tijdens de Kinderboekenweek is geen geld meer. De bibliotheek haalde vorig jaar nog een ledenaanwas van tien procent.

Einde bericht.

Inmiddels hebben we een actiesite in het leven geroepen, worden er massaal handtekeningenlijsten ingevuld en zijn er afspraken met alle fracties in de gemeenteraad.
Meer acties volgen.
We laten de kop niet hangen, maar knokken door totdat de beslissing is gevallen.

dinsdag 10 mei 2011

Inktzwarte dag voor bibliotheek Harderwijk


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk heeft voorgesteld om 1 miljoen te bezuinigen op cultuur. Maar liefst € 700.000,- komt voor rekening van de bibliotheek.
Dat betekent een korting van de subsidie van maar liefst 75% !
Van het restant kunnen we nog net de huisvestingskosten betalen. Maar ja, een leeg gebouw zonder collectie en personeel, is dat nog een bibliotheek?

Gisteren kregen wij deze boodschap te horen en het definitieve besluit valt al volgende maand.
De bibliotheek is onder andere het centrum voor literatuur en cultuur, waar we doorgaans niet om een woordje verlegen zitten, maar voor deze cultuurafbraak heb ik even geen woorden.


donderdag 5 mei 2011

De Dam door de jaren heen

mei 2011 - Dodenherdenking op de Dam

Gisteren was er weer de nationale dodenherdenking op de Dam in het hart van Amsterdam. Iedereen hield de adem in. Zou het twee minuten ook werkelijk stil blijven? Gelukkig, geen wanklank deze keer.
De Dam heeft zo al heel wat herdenkingen meegemaakt. Ook in de jaren voordat het Nationaal Monument er stond, waren er dodenherdenkingen op dit plein.
Dankzij de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam kun je mooi zien wat de Dam zoal gezien heeft in de afgelopen decennia.
Een dwarsdoorsnede van de tijd. Kijk voor meer en betere foto’s op de site zelf.

april 2009 - Kermis

2007 - Toeristen bij het Nationaal Monument

februari 2005 - IJsbaan op de Dam

april 1996

mei 1984 - Start Marathon van Amsterdam

1975 - Damslapers

1957 - Damzitters

december 1956 - Herdenking Hongaarse opstand met de koninklijke familie

1956 - Op de foto bij het nieuwe monument

oktober 1955 - Plaatsing van het Nationaal Monument

juli 1955 - Voorbereiding voor het plaatsen van het Nationaal Monument

jan 1955 - Kranslegging bij het oude monument

mei 1955 - Viering bevrijding

juni 1945 - Versiering van De Bijenkorf tijdens bevrijdingsfeesten

juni 1945 - Herdenkingswagen in bevrijdingsoptocht

1940-1945 - Paardentaxi

1900 - Paardentram

ca. 1875-1890 - Stadhuis

1875 - Beurs van Zocher (op de plek waar nu De Bijenkorf staat


ca. 1850 - De Dam met Nationaal Monument de Eendracht (afgebroken in 1913)

ca. 1700 - 't Stadhuys van Amsteldam