Jean Francois Rauzier - Bibliothèque

zondag 20 december 2009

Netwerken


Prachtige foto gevonden op Flickr van het neurale netwerk in onze hersenen.
In één oogopslag is duidelijk wat een netwerk is. Soms is één beeld beter dan duizend woorden.
Netwerk is een kernbegrip in onze tijd. Eigenlijk bestaat de hele wereld, ja het leven zelf uit netwerken. Op microniveau zoals in onze hersenen en op macroniveau zoals het overal aanwezige worldwideweb. In ons hoofd liggen miljoenen verbindingen en op het internet kun je met slechts een muisklik naar de andere kant van de wereld reizen.
De infrastructuur is er al, in ons hoofd en via het internet, maar het moet wel gebruikt worden.
Netwerken is nl. ook een werkwoord. Je treedt bijv. actief naar buiten om nieuwe relaties aan te knopen voor je werk.
Wij, bibliotheekmensen, blinken over het algemeen niet uit in netwerken. We laten de wereld liever op ons afkomen dan dat we zelf de ander tegemoet treden. Toch is dat laatste dringender dan ooit.
Niet meer afwachten, maar zelf de klant aanspreken, achter het bureau vandaan, uit het kantoor en naar buiten.
Grappig is dat door dit bloggen er tussen de medewerkers een digitaal netwerk gaat ontstaan. Nog niet iedereen loopt er warm voor, maar we zijn op weg. Ik nodig iedere collega van harte uit om in ieder geval in dit blognetwerk te stappen: schrijf over je ervaringen met 23dingen en je werk of wat je daarbuiten beleeft als je dat leuk vindt, vraag je collega’s om raad als je er niet uit komt. Laten we elkaar gaan vertellen via deze blogs hoe we het bibliotheekwerk kunnen verbeteren. Vertel waar je tegenaan loopt, gewoon met concrete voorvallen om daarna samen aan oplossingen te werken.
Waarom vind ik dat zo belangrijk? Omdat ik denk dat de oplossing om de teruggang van de bibliotheek te stoppen in deze richting moeten zoeken. Samen optrekken om die aantrekkelijke bibliotheek in 2010 van de grond te krijgen.
Als we elkaar niet vinden, zullen we ook geen nieuwe klanten vinden.

7 opmerkingen:

Wilma zei

De laatste dagen speelt het woord "Kopenhagen" vaak door mijn hoofd in relatie tot onze blogs.
Hoe zorgen we dat het niet alleen bij ideeën blijft (her en der door de diverse blogs verspreid en niet door iedereen gelezen) maar dat we ook tot daden komen?

Bas van Houwelingen zei

@Wilma, ik zie verschillende mogelijkheden die elkaar aanvullen.
Ideeën moeten omgezet worden in daden via regulier overleg waarin de besluitvorming plaatsvindt; sommige ideeën kunnen direct in de praktijk gebracht worden zoals een actieve klantopstelling, oefenen met 23dingen zodat we met z'n allen wat digitaler worden e.d.
Misschien moet er naast alle persoonlijke blogs één personeelsblog komen waarin ideeen geopperd en besproken worden en misschien ook wel afspraken over uitvoering.
Met je eens dat het bloggen op zich niet direct tot resultaten leidt, maar dat is voorlopig nog niet zo erg. Eerst experimenteren, maar daarna moet wel de volgende een meer concretere stap gezet worden.
Daar zijn we nog niet aan toe, eerst zal de deelname aan het schrijven en becommentariëren nog wat moeten toenemen willen we van een gezamenlijke inzet kunnen spreken.

Wilma zei

Dat ene personeelsblog voor iedereen lijkt mij een heel goed idee. Op termijn, maar voor we in de waan van de dag het bloggen weer 'vergeten' zijn. Steeds meer mensen lijken de smaak te pakken te krijgen. Het zou zonde zijn dat verloren te laten gaan.

Josien zei

"Niet meer afwachten, maar zelf de klant aanspreken, achter het bureau vandaan, uit het kantoor en naar buiten."
Een mooie zin, maar dat zou dan m.i. voor iedereen moeten gelden.
Want weet iedereen binnen de organisatie eigenlijk nog wel "aan den lijfe" hoe en wat de klant wil?

Een personeelsblog om ideeen uit te wisselen klinkt ook erg mooi, maar zoiets was vroeger ook de insteek van de personeelssite en van het forum...
Nu is het echt niet mijn bedoeling om negatief over te komen, begrijp dat niet verkeerd, want ik ben zelf een enorme voorstander van mee met de tijd en vooral van het digitale tijdperk. Maar ik vind wel dat we er met z'n allen achter moeten staan, want anders ben ik bang dat het dood bloed.
Ik hoop dat er, dankzij 23dingen, een digitaal netwerk komt waar we met z'n allen met plezier aan zullen meedoen.

Bas van Houwelingen zei

@Josien, ik hoop ook dat het aantal actieve deelnemers nog wat toeneemt de komende maanden, anders blijft het bloggen, en dus uitwisselen van ideeën en meningen, te beperkt tot een klein clubje.
En over wat de klant echt wil moeten we inderdaad maar eens de ervaringen en meningen van onszelf daarover uitwisselen.
We hoeven ook niet de onderlinge verschillen over wat wenselijk is onder stoelen of banken te steken als we maar normaal met elkaar blijven omgaan en accepteren dat we verschillend tegen dingen kunnen aankijken, maar een stevige discussie moet kunnen.

Josien zei

Ik hoop inderdaad dat we straks met z'n allen hier veel gebruik van gaan maken en ook hoop ik dat we een stevige discussie (met respect voor elkaar) niet uit de weg zullen gaan.

Bas van Houwelingen zei

@Josien, een stevige discussie moet er in ieder geval komen over jouw opmerking: Weet iedereen binnen de organisatie nog wel wat de klant wil?
Ik denk dat er behoorlijk verschillende opvattingen bestaan over 'wat de klant wil'.
Een discussie daarover zou van mij hoog op de agenda van het Noordwestblog kunnen staan.