Jean Francois Rauzier - Bibliothèque

zondag 21 februari 2010

International Mother Language Day

Deze dag, 21 februari, is door Unesco uitgeroepen tot Internationale Dag van de Moedertaal. Sinds het jaar 2000 wordt deze dag gevierd om de taalkundige en culturele diversiteit te promoten.
Wereldwijd worden nog circa 6700 talen gesproken, maar bijna de helft daarvan wordt door slechts 0,2 procent van de mensen gesproken en dreigt te verdwijnen.
Bijna 80 procent van de wereld spreekt gezamenlijk maar 83 talen.
Taal is namelijk essentieel om je te uiten en om kennis en cultuur over te dragen en moet daarom beschermd worden, aldus het persbericht van Unesco.
Talen verdwijnen als gevolg van de globalisering. De komst van internet zal dit proces waarschijnlijk versnellen. De vraag is, of het verdwijnen van talen een dreiging is die voorkomen moet worden of dat het gezien moet worden als een onvermijdelijk bijverschijnsel van de globalisering.
De diversiteit neemt af maar de mogelijkheid om elkaar te verstaan neemt toe. Wat is belangrijker?
Ik ben blij als ik in het buitenland ben dit ook ervaar als een ander land met een andere cultuur en een andere taal. Het anders zijn is mijns inziens dé aantrekkingskracht om überhaupt op reis te gaan.
Toch is dat niet het hele verhaal. Het is ook prettig als je in ieder geval op de een of andere manier wel een beetje met de ander kan communiceren. Mijn ervaring is dat er weinig communicatie tot stand komt als er geen enkel woord met elkaar gewisseld kan worden.
Verdwijning van talen is niet goed en niet slecht, het gebeurt in onze wereld. Waar de mogelijkheden om te communiceren explosief toenemen is afname van diversiteit het gevolg.
Als dit proces tot teveel eenheidsworst zou leiden, zullen mensen zich weer meer gaan onderscheiden, want ook dat is des mens: We willen graag op elkaar lijken en bij een groep horen én we willen graag uniek zijn en ons onderscheiden.
Het vieren van een dag voor de Moedertaal vind ik al met al niet nodig.
Talen verdwijnen, nieuwe talen ontstaan. Wie weet zijn de roestplekken die ik gisteren zag geen beschadigingen van een fabrieksdeur maar de eerste tekens van een nieuwe taal.

1 opmerking:

mari zei

Om in de wereld te kunnen communiceren is het tegenwoordig van belang om verschillende talen te spreken, maar...
Je moedertaal is onderdeel van je identiteit. De taal is de uitdrukking van je cultuur, en is gevormd door de geschiedenis van de sprekers van die taal.
Als je in een land woont waar niet je moedertaal wordt gesproken, heb je toch andere gesprekken, als in je moedertaal.
Levende talen veranderen, ja, zoals je eigen cultuur verandert
Het was wat talen betreft ook een hele boeiende ervaring om in indonesië te wonen, een land dat meer dan 300 talen kent (niet inbegrepen de dialecten)
Het Bahasa (kunstmatige taal) wordt slechts beheerst door 15% van de bevolking.
Taal is een onderdeel van je identiteit en ja ik vind het belangrijk dat een taal niet verloren gaat