Jean Francois Rauzier - Bibliothèque

donderdag 2 juni 2011

Laat je zien van 8 tot 10

Een volle zaal met op de voorgrond rechts Eppo van Nispen en naast hem directeur-bestuurder Jan Hoogenberg

Aan de oproep om je gezicht te laten te zien in de bibliotheek van Harderwijk op woensdagavond 1 juni is ruimschoots gehoor gegeven. Vele mensen kwamen naar de bibliotheek om hun steun te betuigen én om te voorkomen dat het college van B&W haar drastische plannen om de bibliotheek met 75% te korten door zal zetten.
En zij stonden niet alleen. Er waren bekende sprekers en schrijvers die de aanwezige raadsleden dringend adviseerden de bezuinigingsplannen niet te steunen. Eppo van Nispen, directeur van het CPNB, leidde de avond voortreffelijk en legde de wethouder van cultuur het vuur aan de schenen.

Erik Jurgens, voorzitter van de Vereniging Openbare Bibliotheken

Erik Jurgens, voorzitter van de VOB, sprak wijze woorden en maakte het college duidelijk dat Harderwijk het culturele hart verliest als zij de bibliotheek wegsnijden. Hij riep de bevolking op massaal naar de raadsvergadering te gaan op 9 juni om zo hun protest kracht bij te zetten.
Daarnaast waren er de schrijvers Annemarie Bon en Edward van de Vendel die een lans braken voor het plezier in lezen en hoe belangrijk het is om kinderen en jongeren enthousiast te maken met hulp van de bibliotheek.
Ook was er de stadsdichter Geert Zomer, die speciaal voor deze gelegenheid een gedicht over de bibliotheek had gemaakt.

Aandacht bij het publiek voor de verhalen en oproepen van de sprekers

Sjaak Driessen, bibliotheekdirecteur in Wageningen, maakte duidelijk dat het bibliotheekwerk al lang geen zaak meer is die bibliotheken in hun eentje uitvoeren, maar het resultaat zijn van een stevig netwerk, waarbij de bibliotheken onderling elkaar ondersteunen om de dienstverlening aan de 4 miljoen leden, die er in Nederland zijn, op een hoog peil te houden.

Niet voor iedereen een stoel, maar met een beetje uitrekken kon je alles goed zien

Jos Debeij, directeur van bibliotheek Deventer, sprak tenslotte over de digitale ontwikkelingen binnen de informatievoorziening. De technische ontwikkelingen staan niet stil en de bibliotheken dus ook niet. Gezamenlijk worden er plannen gemaakt om de neutrale en objectieve informatie via databanken e.d. beschikbaar te maken voor iedere burger in Nederland. Met twee euro per inwoner, kan hierdoor een informatievoorziening ontstaan die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de burger bevordert.

Leescoördinator van de basisschool de Bogen samen met de bibliotheekmedewerker die betrokken zijn bij het project Kunst van Lezen

Vanzelfsprekend kwamen er ook Harderwijkers aan het woord. Diverse vertegenwoordigers van instellingen die allemaal op de één of andere wijze met de bibliotheek verbonden zijn vertelden waarom de bibliotheek voor hen zo belangrijk is en dat er geen sprake van kan zijn dat de bibliotheek uit Harderwijk zou verdwijnen. Dat de bibliotheek hun na aan het hart ligt, was duidelijk te merken aan hun emotionele oproepen aan het bestuur van Harderwijk om deze bezuinigingsplannen van tafel te halen.

Erik Mesie

Muziek was er ook. Erik Mesie, van Toontje Lager, zong tussen de sprekers enkele van zijn bekende songs, die eerst aarzelend maar later op de avond voluit meegezongen werden.
Het was al met al een prima avond. En nu maar hopen dat de raadsleden ook overtuigd raken van het feit dat zij niet moeten instemmen met de snode plannen van het college van B&W.
Donderdagavond 9 juni wordt er door de raadsleden over de bezuinigingen gediscussieerd.
Inwoners van Harderwijk, laat door uw aanwezigheid in het oude raadhuis (nu Muziekschool)zien, dat Harderwijk een bibliotheek moet houden waar iedere burger trots op kan zijn.

Na afloop legt wethouder Laurens de Kleine nog eens uit waarom het college zoveel wil bezuinigen op de bibliotheek, maar deze middelbare scholieren zal hij niet kunnen overtuigen

2 opmerkingen:

Els zei

Goed stuk Bas, het was zeker de moeite waard. Goede sprekers lekker scherp en nu maar hopen dat de politici goed geluisterd hebben. We wachten in spanning af.

Bas van Houwelingen zei

@Els, we hebben in ieder geval aan de politici laten zien dat de bibliotheek nog een actieve levendige organisatie is waar heel veel Harderwijkers zich mee verbonden voelen.