Jean Francois Rauzier - Bibliothèque

zaterdag 5 februari 2011

Bibliotheekpromotie


Een poster uit de jaren dertig van de vorige eeuw die het gebruik van de bibliotheek moet stimuleren: “Voor een grotere kennis van meer onderwerpen gebruik vaak je bibliotheek!”
De kracht die het beeld uitstraalt, geeft blijk van een groot zelfvertrouwen. Wil je vooruit in het leven, dan moet je in de bibliotheek zijn.
Ik denk niet dat vandaag de dag nog veel bibliotheken met een dergelijke zelfverzekerdheid hun positie in de samenleving zouden durven aangeven.
Zo’n poster laat zien dat de tijden zijn veranderd. Kon je toen nog het beeld scheppen van een maatschappij waarin je eigenlijk niet om de bibliotheek heen kunt, nu is de situatie eerder omgekeerd: De bibliotheek haalt alles uit de kast om het de klanten zo goed mogelijk naar de zin te maken.


Een herbezinning op de positie van de bibliotheek is noodzakelijk. Hoe kan zij haar functie en haar aantrekkingskracht behouden in dit digitale tijdperk, waarin andere informatieaanbieders veel aantrekkelijker lijken te zijn dan de oude vertrouwde bibliotheek?
Het beeld van de denker van Rodin is een mooi symbool voor de gewenste bezinning. Laten we maar eens grondig nadenken over wat de bibliotheek nog te bieden heeft over bijvoorbeeld een jaar of tien.

Geen opmerkingen: