Jean Francois Rauzier - Bibliothèque

vrijdag 10 juni 2011

Naar de raadsvergadering

Onder de goedkeurende blik van Linnaeus stellen de medewerkers van de bibliotheek zich op achter het spandoek om gezamenlijk vanaf de bibliotheek naar de gemeenteraadsvergadering te lopen

Gisteravond was het dan zover. De raad zou gaan discussiëren over de bezuinigingsvoorstellen van het college van B&W. Natuurlijk moesten we daar bij zijn. Nog snel even een spandoek laten maken en hup de straat op naar het geïmproviseerde gemeentehuis.
Hoewel het actievoeren ons niet in de genen zit, worden we er steeds bedrevener in. Alsof het onze dagelijkse kost is, stapten we vrolijk voort in onze actieshirts achter het spandoek: 75% BEZUINIGEN IS VEEL TE VEEL! Het stond er deze keer in zulke grote chocoladeletters op dat je wel heel erg slechtziend moet zijn, wil het je nu nog ontgaan zijn waar wij tegen protesteren.
En het werd gezien. Pal voor de ingang van de muziekschool, waar de raadsvergadering gehouden werd (echte raadszaal wordt verbouwd), stonden wij bij het spandoek opgesteld. Ieder raadslid werd op deze manier nog even op de dreigende situatie voor de bibliotheek gewezen.
De burgemeester met de wethouder namen de moeite om de open brief aan het college, die directeur Jan Hoogenberg in de plaatselijke krant heeft laten zetten, officeel in ontvangst te nemen.

Hier gaat het om, 75% bezuinigen is veel en veel te veel

Stevig doorstappend op weg naar de geïmproviseerde raadszaal

In het zonnetje wachten op het college van B&W en de raadsleden

Jan Hoogenberg benadrukt bij de overhandiging van de open brief aan de burgemeester nog eens de omvangrijke protesten vanuit de bevolking

Enkele raadsleden, ambtenaren en wethouders kijken minzaam toe vanaf het bordes

75% Bezuinigen is veel te veel. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven

De burgemeester bedankt Jan voor de brief en prijst de medewerkers voor het vechten voor het belang van de bibliotheek. Hij zal de stukken die hij ontvangen heeft ook aan de raadsleden ter kennisname aanbieden

En toen snel naar binnen om een plekje te zoeken, want er waren veel te weinig zitplaatsen beschikbaar. Enkele van onze medewerkers moesten zelfs direct al weer naar huis opdat er van iedere culturele instelling in ieder geval wat mensen naar binnen konden. Het is natuurlijk schandalig dat de gemeente niet voor een ruimere locatie heeft gezorgd bij een raadsvergadering, waarvoor de opkomst vanzelfsprekend groot zou zijn.
Het werd een lange zit. Besluiten zijn er niet genomen. Concrete voorstellen werden nog niet gedaan. Er komt zelfs een vervolgvergadering op 21 juni voordat op 30 juni de beslissing zal vallen.
Wel werd duidelijk dat vrijwel alle fracties vinden dat het percentage van 75% bezuiniging voor de bibliotheek van tafel moet. Dat is op zich een goed teken. Maar we worden natuurlijk niet vrolijk als de bibliotheek straks niet 75 maar 50 procent gekort wordt. Ook dan hebben we een enorm probleem.
De eerste slag is wel binnen, maar de oorlog hebben we nog niet gewonnen. Onze protestacties en de enorme hoeveelheid handtekeningen hebben er in ieder geval wel voor gezorgd dat de desastreuze bezuinigingsplannen voor de bibliotheek het gesprek van de dag zijn. Men kan niet zomaar over ons heen lopen, alsof we al dood en begraven zijn.
De bibliotheek staat nog midden in de samenleving en een overgrote meerderheid van de bevolking wil dat dat ook zo blijft.
De raad heeft aan het college aangegeven dat de huidige bezuinigingsvoorstellen veel te fors zijn. Nu nog even afwachten of zij hun rug ook recht houden en het college dwingen om het bezuinigingsbedrag van € 700.000,- substantieel omlaag te brengen.